Academica, Utopia Arkitekter och Stockholmsbyggmästarna

Academica är ett stadsbyggnadsförslag för området längs Valhallavägens östra del mellan Roslagstull och KTH, framtaget av Utopia Arkitekter i samarbete med Stockholmsbyggmästarna. Grundtanken med Academica är att skapa en nyckelkomponent i arbetet att förverkliga visionen om Stockholm som en ledande kunskapsregion.