Bostäder Tyresö, sandellsandberg arkitekter

sandellsandberg efterlyste en snabb skiss som beskrev det naturnära boendet vid Tyresöstrand.