Flemingsberg, Nyréns arkitektkontor

Flemingsberg expanderar, förtätas och länkas samman med Botkyrka genom ett grönstråk.