Förslag till nytt stadsbibliotek, sandellsandberg arkitekter

sandellsandbergs förslag till nytt stadsbibliotek handlade om att ge plats åt flöden i staden, och att förhålla sig på ett ödmjukt sätt till den befintliga stadsbilden.  Intentionen var att låta de exteriöra bilderna genomsyras av stockholmsromantik.