Hyllie, Malmö stad

Den nya stadsdelen Hyllie har en urban karaktär, men ligger alldeles intill det skånska åkerlandskapet.

Under de senaste åren har David Wiberg gjort en rad visualiseringar av Hyllie, såväl konceptbilder som bilder baserade på färdiga ritningar.