Odenplan, Kod Arkitekter

David Wiberg har hjälpt Kod arkitekter med visualiseringar av den nya utformningen av Odenplan vid ett flertal tillfällen under de senaste åren.