Översiktsplan Stockholm, Stockholms stadsbyggnadskontor

Till den senaste översiktsplanen efterlyste Stockholms stadsbyggnadskontor en serie fågelperspektiv tecknade på klassiskt arkitektmanér. Illustrationerna visar hur Ulvsunda, Farsta centrum och Årstadal skulle kunna förtätas.