Parascopes, Unsworn Industries och Gatukontoret i Malmö

Gatukontoret i Malmö bjöd in konstnärer och arkitekter att ta fram tre visioner till tre platser i Malmö: Amiralsgatan, Mobilia och Triangeln.

Visionerna baserades på malmöbornas idéer om hur trafiksituationen skulle kunna förbättras. Vid respektive plats placerades en så kallad framtidskikare. Förbipasserande kunde på så vis ta del av visionerna.

 

Unsworn Industries