Rankhus i Upplands bro, Utopia Arkitekter

Utopia Arkitekters koncept bygger på att tillföra Upplands-Bro en för allmänheten tillgänglig kör, gång- och cykelväg genom hela området. Vägen blir Upplands-Bros egna scenic route och ett landmärke för Rankhusområdet och kommunen.