Sjöängen, Kod Arkitekter

Utifrån enkla skisser ombads David Wiberg av Kod Arkitekter att göra en dagsskiss på ett naturnära boende vid Sjöängen i Huddinge kommun. Intentionen vara att visualisera bostäder i snarare än bredvid naturen. Byggnaderna placeras i öst-västlig riktning och anpassas efter terräng med syfte att göra minsta möjliga inverkan på naturmarken.