Västra hamnen, Malmö stadsbyggnadskontor

Innan Malmö stad påbörjade förvandlingen av Västra hamnen ombads David Wiberg att ta fram en serie visionsbilder som beskrev det så kallade mediekluster som planerades i området.