Illustration & Design

David Wiberg har illustrerat i dagspress och tidskrifter i drygt tio år. Vid ett par tillfällen har han varit nominerad i Svenska tecknares årliga tävling Kolla! för bästa illustration i dagspress och vid ett tillfälle vunnit silver för bästa musikvideo.

Sedan 2005 tecknar han varje år nobelpristagaren i litteratur i Sydsvenska Dagbladet.

Nobelporträtt, Sydsvenska dagbladet

Instagram

Omläsningen, Sydsvenska dagbladet

Kanten

Kniven, gaffeln, skeden - Schweden, Schweden, Schweden, Tyskarna från Lund

Vård på (o)lika villkor, Sveriges kommuner och landsting

Slas - jag minns dig nog, Kulturhuset

Julnovell

Alla känslorna

Global fussball ok

Astrids barn, Sydsvenska dagbladet