Astrids barn, Sydsvenska dagbladet

Artikelserie i Sydsvenska dagbladet om några av de mest framträdande karaktärerna i Astrid Lindgrens författarskap. Illustrationerna nominerades i Svenska tecknares tävling Kolla! i kategorin bästa illustration/dagspress.