Omläsningen, Sydsvenska dagbladet

I en artikelserie i Sydsvenska dagbladet läste författare och journalister om klassiker från det sista kvartsseklet av 1900-talet, för att se hur de stod sig idag. Illustrationerna nominerades i Svenska tecknares tävling Kolla! i kategorin bästa illustration/dagspress.