Vård på (o)lika villkor, Sveriges kommuner och landsting

En kunskapsöversikt om sociala skillnader inom svensk hälso- och sjukvård.