David Wiberg Industries

David Wiberg är verksam inom scen- och bildkonst, arkitektur och illustration. David Wiberg är utbildad vid Chelsea College of Art and Design i London, Lunds tekniska högskola och Escuela Técnica Superior de Madrid.

Astrids barn, Sydsvenska dagbladet

Artikelserie i Sydsvenska dagbladet om några av de mest framträdande karaktärerna i Astrid Lindgrens författarskap. Illustrationerna nominerades i Svenska tecknares tävling Kolla! i kategorin bästa illustration/dagspress.