David Wiberg Industries

David Wiberg är verksam inom scen- och bildkonst, arkitektur och illustration. David Wiberg är utbildad vid Chelsea College of Art and Design i London, Lunds tekniska högskola och Escuela Técnica Superior de Madrid.

Slas - jag minns dig nog, Kulturhuset

Sommaren 2011 anordnade Kulturhuset en utställning om Slas. Förutom att teckna porträttet till utställningskatalogen bidrog David Wiberg och Varanteatern med sina Slas-parodier från Varan-tv.