David Wiberg Industries

David Wiberg är verksam inom scen- och bildkonst, arkitektur och illustration. David Wiberg är utbildad vid Chelsea College of Art and Design i London, Lunds tekniska högskola och Escuela Técnica Superior de Madrid.

Vård på (o)lika villkor, Sveriges kommuner och landsting

En kunskapsöversikt om sociala skillnader inom svensk hälso- och sjukvård.