David Wiberg Industries

David Wiberg är verksam inom scen- och bildkonst, arkitektur och illustration. David Wiberg är utbildad vid Chelsea College of Art and Design i London, Lunds tekniska högskola och Escuela Técnica Superior de Madrid.

Artists in residence

Artists in residence är ett humorexperimentet om de två holländska konststudenter Dries och Johannes. Projektet initierades av David Wiberg, Anders Andersson och Tomaz Blanck, och i samarbete med producenten Kith Kättström vidareutvecklades det och såldes in till SVT.En miniserie producerades i samarbete med snellfilm och Hej produktion!

För närvarande är en kortfilm med arbetsnamnet The art of struggling under utveckling.